Pesovár Ernő (Herend, 1926–)

néptánckutató, az MTA Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa. A bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán muzeológusi oklevelet szerzett (1951), majd bölcsészdoktorátust (1966). Muzeológus vidéki múz.-okban (1951–), a Népművészeti Intézet néptánc részlegének vezetője (1952–), a Néprajzi Múz. népzenei osztályának munkatársa (1958–). Kutatási területe a táncfolklór, azon belül rendszerezéssel, formatannal, tánctörténettel, az új táncstílussal, páros táncokkal foglalkozik. Tánckritikusként is működik. Cikkei, tanulmányai az Ethnographia, a Néprajzi Értesítő, az Acta Ethnographica c. szakfolyóiratokban, a Tánctudományi Tanulmányok, a Táncművészeti Értesítő, az IFMC-évkönyv c. kiadványokban jelennek meg. – F. m. A magyar tánctörténet évszázadai. Szöveggyűjtemény (Bp., 1973); A magyar nép táncművészete (Lányi Ágostonnal, Bp., 1974).