Pesovár Ferenc (Herend, 1930–)

néprajzos muzeológus, a székesfehérvári István Király Múz. tudományos főmunkatársa (1957–). Tanulmányait a bp.-i ELTE muzeológia-néprajz szakán végezte (1955). A Néprajzi Múz. gyakornoka (1954–), a kiskunfélegyházi Kiskun Múz. munkatársa (1955–). Főleg néptánckutatással foglalkozik. Tanulmányai szakfolyóiratokban és évkönyvekben jelennek meg e témakörben. – F. m. Tyukod táncai és táncélete (Bp., 1954).