Péter László (Jánoshalma, 1926–)

irodalomtörténész, a szegedi Somogyi-könyvtár tudományos főmunkatársa (1961–), az irodalomtudományok kandidátusa (1967). Tanulmányait a szegedi tudományegy.-en végezte (1947). A szegedi egy. Magy. Nyelvtudományi Intézetének (1945–), majd a karcagi és makói múz. munkatársa (1950–53). Ezután a szegedi egy. könyvtárában (1954–57) és az egy. Irodalomtörténeti Intézetében dolgozott (1958–). Szűkebb szakterülete: irodalomtörténet, népköltészet-kutatás, nyelvjáráskutatás; az irodalom és a népköltészet kölcsönhatása; tudománytörténet; bibliográfia. Számos tanulmánya jelent meg a szakfolyóiratokban. – F. m. Egyéniség a népkultúrában (Szeged, 1947); Kálmány Lajos (Bp., 1952); A népköltészet időszerű kérdései (Szeged, 1956); A néprajzi bibliográfia kérdéséhez (Bp., 1966); Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia (Szeged, 1974).