Petrás Ince János (Forrófalva, Moldva, 1813–Klézse, Moldva, 1886)

lelkész, folklorista, nyelvész. A minorita rendbe lépve szülőföldjén misszionárius. Előbb Pusztinán, majd Klézsén volt lelkipásztor. A csángó kutatóknak (Munkácsi Bernát, Szarvas Gábor, Jerney János) sok segítséget nyújtott. Néprajzi vonatkozású cikkei a Magyar Nyelvőr 1874–81. évfolyamaiban jelentek meg. – Irod. Döbrentei Gábor kérdései s Petrás Ince feleletei a moldvai magyarok felől (Buda, 1842); Veszely, Imets és Kovács utazása Moldva-Oláhhonban (Marosvásárhely, 1870); Domokos Pál Péter: Moldvai magyarság (Csíkszereda, 1931); Domokos Pál Péter–Rajeczky Benjamin: Csángó népzene (I., Bp., 1956); „…édes Hazámnak akartam szolgálni” (Szerk. Domokos Pál Péter, Bp., 1979).

Petrás Ince János

Petrás Ince János