Pikler Gyula (Temesvár, 1864–Bp., 1937)

jogfilozófus, szociológus. Jogi tanulmányai befejezése után 1884–1891 között könyvtáros, majd 1891-től a bp.-i egy. jogi karának tanára. Vezető szerepet játszott a Társadalomtudományi Társaság és folyóiratának, a → Huszadik Századnak irányításában. A jog és állam fejlődésének kutatása kapcsán az egyetemes társadalmi fejlődés kérdéseivel kezdett foglalkozni. Somló Bódoggal együtt írott könyve – a totemizmusról – folytatását jelenti annak a társadalomnéprajzi irányzatnak, amelyet Beöthy Leó, Pulszky Ágost és Lánczy Gyula neve fémjelez. – F. m. Az emberi egyesületek, különösen az állam keletkezése és fejlődése (Bp., 1897); Der Ursprung der Totemismus (Somló Bódoggal, Berlin, 1900). – Irod. Litván György: A magyar szociológia első műhelye (Szociológia, 1972).