Pintér Sándor (Etes, 1841–Szécsény, 1915)

ügyvéd. A bp.-i egy.-en hallgatott jogot. 1867-től ügyvédi gyakorlatot folytatott Szécsényben. 1901-ben a szécsényi kerület ogy.-i képviselője lett. Régészeti és néprajzi kutatásokat folytatott. Monografikus tanulmánya, amelyben a palócságot mint önálló néprajzi csoportot történeti-régészeti-nyelvjárási emlékeinek számbavételével vizsgálta, a századvégen kibontakozó etnografiai kutatások figyelmét az északi magyar vidékekre irányította. – F. m. A palóczokról (Bp., 1880); A népmesékről (Losonc, 1891); Szécsény és közvetlen vidéke a honfoglalás előtti korban (Losonc, 1897).