pintli

a fej első kétharmadát borító, fekete atlaszból és bársonyból szabott, homlok felett csúcsba hegyesedő, tarkón megköthető tenyérnyi széles pánt, amelynek végét a leányok szalaggal, az asszonyok → főkötővel takarták le. – A morva és cseh területeken is ismert pintlit É-Mo.-on, Komárom, Hont, Nógrád, Somogy és Tolna m.-ben viselték, magát az elnevezést a Dunántúl több pontján is használták. A pintli a 20. sz. elején a → martosi viseletben még ismert volt. (→ még: fejviselet) – Irod. Fél Edit: A női ruházkodás Martoson (Népr. Ért., 1942); Kresz Mária: Magyar parasztviselet (1820–67) (Bp., 1956).