Pócs Éva, Csalog Zsoltné (Bp., 1936–)

folklórkutató, az MTA Néprajzi Kutató Csoport tudományos munkatársa (1965–). Tanulmányait a bp.-i ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte (1960), majd a szolnoki Damjanich Múz. muzeológusa lett. A magyar néphit, népszokás, ráolvasások témaköre a főbb kutatási területe. Tanulmányai jelennek meg e témakörökben a szakfolyóiratokban. – F. m. Zagyvarékas néphite (Népr. Közl., 1964); A karácsonyi asztal és a karácsonyi vacsora hiedelemköre (Népr. Közl., 1965).