pók keresztje

eredetmagyarázó monda. Miért van a pók hátán kereszt, miért nem szabad a pókot agyonütni stb. Krisztus üldözői elől menekülve egy barlangba bújt. A pók hálójával befonta a barlang nyílását. Az üldözők, amikor a pókhálót meglátták, továbbmentek. A pók jutalmul kapta a keresztet a hátára, szent állat lett, nem szabad agyonütni. – A monda alapötletét az aggadikus irodalomban Ben Szirra Alfabétája tartalmazza. Dávid Saul elől úgy menekült meg, hogy búvóhelyét a pók körülfonta. Iszlám legenda ugyanezt Mohamed menekülésével kapcsolatban mondja el. Az európai irodalom a hét alvó szent legendájából ismeri. Folklór adatok jelzik a motívum meglétét Európán kívül Japánban, Indiában, Afrikában és az amerikai angoloknál is. Európában gyakorta a Szentcsalád menekülésével kapcsolatban fordul elő. A magyar folklórban feltehetően jobban elterjedt, mint amennyire az újabban feljegyzett kevés számú változat alapján sejteni lehetne. – Irod. Heller Bernát: A héber mese (Bp., é. n.); Scheiber Sándor: Mikszáth Kálmán és a keleti folklór (Bp., 1949).