Polányi Károly (Bécs, 1886–Toronto, 1964)

gazdaságtörténész, politikus, gazdasági antropológus. A bp.-i, majd a kolozsvári egy. hallgatója volt, jogi diplomát szerzett. A Galilei-kör egyik alapító tagja és első elnöke (1908). 1919-ben Bécsbe, 1933-ban Nagy-Britanniába költözött. 1940-től az oxfordi és londoni egy. külső előadója. A II. világháború alatt előadó körutakat tett az USA-ban. 1947-ben a Columbia egy. közgazdasági tanszékére hívták meg tanárnak. Mint gazdasági antropológus megteremtette az ún. szubsztantivista iskolát az amerikai néprajztudományban. Gazdasági antropológiai elmélete illusztrálásaként feldolgozta Dahomey 17–18. sz.-i gazdaságtörténetét és a gazdaság fejlődését az ókori Görögo.-ban. – F. m. The great transformation (Szerk. C. M. Arensberggel és H. W. Pearsonnal, London, 1945); Trade and market in the early empires (Glencoe, Ill., 1957); Dahomey and the slave trade (A. Rotstein közreműködésével, Washington, 1966; magyarul: Dahomey és a rabszolgakereskedelem, Bp., 1972); Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet (Bp., 1976); The livelihood of man (Szerk. H. W. Pearson, London, 1977). – Irod. Bohannan, P.–Dalton, G.: K. P. (American Anthropology, 1965); Duczynska Ilona: P. K. (1886–1964) (Századok, 1971); Duczynska Ilona: P. K. Jegyzetek az életútról (Magy. Filozófiai Szle, 1971).

Polányi Károly

Polányi Károly