pógár

parasztgazda általános megnevezése a Dunántúlon, szórványosan a Duna–Tisza közén. Használata a 16. sz. közepétől folytonosan adatolható. Kialakulása a kedvezőbb gazdasági és társadalmi helyzetet biztosító árutermelésben gyökerezik, amelynek bázisai a mezővárosok voltak. A megnevezés fokozatosan terjedt ki a teljes jobbágyokra, majd a jobbágyfelszabadítás után azok utódaira, a birtokos parasztokra. A Tiszántúlon a parasztvárosok, földdel rendelkező, a mezőgazdaságból is élő, félparaszt életmódot folytató tősgyökeres lakóinak megnevezése. – Irod. Takács Lajos: Polgár szavunk ’parasztgazda, paraszt’ jelentésének történetéhez (Magy. Nyelv, 1978).