polka, pulka, pulyka

a 19. sz.-ban Európa-szerte elterjedt, 2/4-es ütemű, cseh eredetű polgári társastánc, amelynek számos változata (kreutzpolka, ill. a dallama alapján Zöld erdő…, továbbá gyorspolka, hapszpolka, fenyegetős polka, magyarpolka, rácpolka, rezgőpolka, sétapolka, simapolka, suszterpolka, tapsipolka stb.) a közelmúltban is népszerű volt a hazai (magyar és nemzetiségi) táncéletben. E változatok egyúttal arra is felhívják a figyelmet, hogy a polka elterjedésében a polgári táncélet és tánciskolák mellett jelentős szerepe lehetett a népi kölcsönhatásnak is. A polka s a vele rokon karakterű páros táncok (→ keringő, → mazurka, → sottis) jelentős szerepet játszottak a közép-európai paraszti tánckultúra átalakulásában, a viszonylag egységes, polgárosult táncstílus kialakulásában. – Irod. Norlind, T.: Adatok a keringő és a polka történetéhez (Emlékkv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára, 1943); Szentpál Olga: Keringő és polka a 19. században (Táncműv. Ért., 1956); Zibrt, Č.: Jak se kdy v Cechách tancovalo (Praha, 1960).