pózna

hosszmérték, amellyel a felosztásra kerülő kaszálót, rétet, szántót mérték ki. Jászberényben a 18. sz.-ban 1 pózna 2,5 ölnek felelt meg. Kolozsvárt a rúdnak nevezett pózna hossza 3,42 méter volt, s csak az úrbéri eredetű közös kaszálók kiosztásakor használták. Két ilyen rúddal párhuzamosan mérték a kaszáló két szélét. A pózna kisebb egysége volt a deci. (→ még: kaszaforduló, → kerékalja, → kötélalja, → láncalja) – Irod. Gyárfás István: Régi jász-kun térmértékek (Százdok, 1880); Szabó Mátyás: A Körös és Berettyó alsó folyása vidékének rétgazdálkodása (Népr. Közl., 1957).