próbaházasság

a közösség és család tudatával létrejött, a törvényes házasság előtti szexuális viszony, amely nem ellentétes a bevett erkölcsi normákkal. Néhol egymásnak elkötelezett „szeretőknél” természetes állapot. Ahol ezek a szokások uralkodnak, a törvénytelen gyermek sem olyan nagy szégyen, házasságnál – ha nem a vőlegény a természetes apa – nem nagy akadály, a menyasszony termékenységének biztosítéka. Ennek a házasságon kívüli szexuális kapcsolatnak egyik elfogadott formája az ún. próbaházasság, amely elsősorban Erdélyben (pl. Gyimes), ill. a Fekete-Körös völgyében ismeretes. A házasságot megkötni akaró fiatal pár, rendszerint a legény szüleinél, bizonyos ideig, 1–2 hónapig, 1 évig együtt él, az együtt töltött idő alatt kiismerik egymást, s ha a leány teherben marad, megesküsznek. Szétválásuk egyik személyre sem vet rossz fényt, legfeljebb a leánynak meddőség gyanúja miatt van kevesebb esélye a férjhezmenetelre. (→ még: vadházasság, → házasságon kívül elismert nemi kapcsolat)