pusztagazda

az Alföldön a nagyhatárú városok külső, pusztai legelőin a 18. sz.-tól 1945-ig a legelőrendtartásért felelős személy. Hivatalát a várostól vagy a legeltető gazdaságoktól kapta. Legtöbb esetben olyan jómódú gazda volt, aki legelőjoggal bírt és birtoka a legelő környékén volt. Fizetést ritka esetben, inkább meghatározott számú saját vagy idegen állat számára ingyen legelőt kapott. (→ még: pusztabíró) – Irod. Tálasi István: A Kiskunság népi állattartása (Bp., 1936).