pusztásodás

a falu és a vele kapcsolatos kultúrtáj visszafejlődésének, eldurvulásának, pusztulásának folyamata. A lakosság kihalása, elmenekülése vagy lassú elköltözése idézi elő. A lakosság ilyen megfogyatkozása viszont legtöbbször háborúk, természeti csapások, nehéz politikai körülmények következménye. A középkorban Mo.-on is sokszor és nagy területeken okoztak pusztásodást a pestisjárványok, belső villongások és ellenséges külső betörések. Különösen pusztító hatása volt a tatárdúlásnak és a török háborúknak. Sok település megsemmisült, és a lakosságuk által művelt határ hosszú időre újra őstájszerű területté vált. (→ még: középkori falupusztásodás) – Irod. Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon, IX–XV. század (Bp., 1966).