Néprajzi Értesítő

a Néprajzi Múz. évkönyve. 1900-ban az → Ethnographia mellékleteként, mint az MNM Néprajzi Osztályának Értesítője indult. 1916–1926 között nem jelent meg, majd az MNM Néprajzi Tárának Értesítőjeként folytatódott. 1935–36-ban a Néprajzi Múz. Értesítője, a Nemzeti Múzeum–Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára Értesítője a címe. 1943–1954 között ismét szünetelt a megjelenése. 1954-ben a Néprajzi Múz. évkönyveként indult újra. Szerkesztői: Jankó János (1900–02), Semayer Vilibáld (1902–16), Bátky Zsigmond (1926–34), Bartucz Lajos (1935–40), Domanovszky György (1941–42), Domanovszky György és Vargha László (1943), Balassa Iván (1954), Balassa Iván és Szolnoky Lajos (1955), Kardos László és Szolnoky Lajos (1956), Szolnoky Lajos (1957–), Hoffmann Tamás (1977–). A Néprajzi Értesítő elsősorban a mo-i anyagi kultúra kutatásainak fóruma volt és maradt. Az utóbbi években többnyire a Néprajzi Múz. munkatársainak tanulmányait és az intézmény munkájáról szóló beszámolókat közli.

A Néprajzi Értesítő első számának címoldala

A Néprajzi Értesítő első számának címoldala