Putz Éva (Pozsony, 1922–Zsére, 1943)

néprajzkutató. A pozsonyi egy. (Slovenská univerzita) hallgatójaként bekapcsolódott az egy. néprajzi és nyelvjáráskutató munkájába. A Nyitra környéki magyar falvakban értékes folklorisztikai anyagot gyűjtott. – F. m. A kolonyi lakzi (Pozsony, 1943).