Ráduly János (Korond, 1937–)

néprajzkutató, tanár. Tanári oklevelet a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegy.-en szerzett 1966-ban. 1962-től Kibéden (v. Maros-Torda m.) tanít. Kutatási területe a népköltészet, különös tekintettel a népmesékre és balladákra. Cikkei és tanulmányai romániai lapokban és folyóiratokban, ill. az Ethnographiában jelennek meg. – F. m. Nagyapó mesefája (Bukarest, 1973); Kibédi népballadák (Bukarest, 1975); Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné, Ötvös Sára népballadái (gyűjtötte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta R. J., Bukarest, 1979).