ráhúzás, kontrafaktum

új szöveg alkalmazása valamely szöveges dallamra, a népzenében főleg az alkalomhoz nem kötött dallamok terén közismert jelenség, hogy a kedvelt dallamtípust többféle szöveggel éneklik; a népi „dalkompozíció” általában új szöveg szerkesztését jelenti (ilyen értelemben valóban beszélhetünk egyéni alkotásról). A ráhúzás zenetörténetileg főként a világi dallamok vallásos szöveggel való előadását vagy ennek fordítottját jelenti. A 16–17. sz.-i „ad notam”-jelzések irodalmunkban is fontos adatokat szolgáltattak. A népzenei eljárásban és az írásos forrásokban egyaránt változhat a ráhúzás alkalmával a sorok szótagszáma, akár egyes hangok aprózása, akár összevonása által.