Nyáry Albert, báró (Fülek, 1871–Bp., 1933)

festőművész, történész, régész, néprajzkutató. Történelmi, régészeti és néprajzi tanulmányai jelentek meg szakfolyóiratokban. Nógrád, Gömör és Heves megyék magyar paraszti kultúráját tanulmányozta, de érdeklődött a történeti néprajzi anyag iránt is. – Irod. Nyáry Pál: Báró Ny. A. élete és munkássága (Bp., 1936).