regionális etnológia

az → etnológiának az az ága, amely összefüggő, nagy kulturális területek, rendszerint földrészek kultúráinak leíró és összehasonlító vizsgálatával foglalkozik. A regionális etnológia ennek megfelelően nem a világ minden kultúrájára vagy azok jelentős részére jellemző általános érvényű törvényszerűségek megállapítására, emberiségtörténeti folyamatok megismerésére törekszik, hanem az adott terület kultúrtörténetének feltárását tűzi ki céljául s általánosításai is elsősorban a szóban forgó térség kultúráira vonatkoznak. A regionális etnológia vizsgálatait komplex módon, más tudományok (főleg nyelvészet, fizikai embertan, régészet) eredményeinek felhasználásával végzi. Az ebből következő specializálódás vezetett az etnológia olyan részdiszciplínáinak kialakulásához, mint az afrikanisztika, amerikanisztika, mexikanisztika, európai etnológia stb. – Irod. Haberlandt, M.–Haberlandt, A.: Die Völker Europas und ihre volkstümliche Kultur (Stuttgart, 1928); Baumann, H.–Westermann, D.–Thurnwald, R.: Völkerkunde von Afrika (Essen, 1940); Levin, M. G.–Potapov, L. P.: Narodi Szibiri (Moszkva–Leningrád, 1956); Steward, H.: Handbook of South American Indians (Washington, 1963–64); Berndt, R. M.–C. H.: The World of the First Australians (London, 1964); A világ népei (Bp., 1965).