regrutabál, katonabál

a szervezett → táncalkalmak egyik változata, amelyet a falu fiatalsága a sorozás és a bevonulás között tartott meg. A regrutabálra rendszerint csak a bevált legények és azok barátai mehettek el, a leányok közül a besorozottak szeretői, meghívottai vehettek részt. Egyes vidékeken már a sorozás után rendeztek táncos mulatságot. A regrutabált általában a bevonulás előtti napon (vasárnap) tartották meg. A falu tánchelyén vagy valamelyik bevonuló legény házában jöttek össze. Ilyenkor a legények szinte a tánc helyéről vonultak muzsikaszóval a vasúti állomásra. Az erdélyi Mezőségen, de másutt is sajátos katonakísérő dalokat énekeltek a legények végig a falun. Közben megálltak és egyet-egyet táncoltak is, amelyet még az állomáson is folytattak. – Irod. Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958); Kallós Zoltán: Tánchagyományok egy mezőségi faluban (Tánctud. Tanulm., 1963–1964, Bp., 1964).