Reguly Antal (Zirc, 1819–Buda, 1858)

nyelvtudós, néprajzkutató, az MTA l. tagja (1843). A finnugor rokonság bebizonyítását tűzte ki életcéljául. Több évi előtanulmány után 1843-ban indult el Szentpétervárról. A déli és az északi vogulok (manysik), majd az osztjákok (hantik) között hatalmas népköltési anyagot is gyűjtött, 1846-ban tért vissza Szentpétervárra, ahol feldolgozta az Urál térképét. 1848-ban tért haza. 1857-ben hosszú tanulmányutat tett a palócok között, melynek során jelentős néprajzi és antropológiai anyagot gyűjtött. Korai halála megakadályozta a felbecsülhetetlen tudományos értéket képviselő gyűjtés feldolgozásában. Hatalmas hagyatékán többen dolgoztak: a vogulon Hunfalvy Pál és Munkácsi Bernát, a csuvason, cseremiszen stb. Budenz József, az osztják egy részén Pápay József. – F. m. Vogul népköltési gyűjtemény (I–IV., Saját gyűjtése és R. A. hagyatéka alapján közzétette Munkácsi Bernát, Bp., 1892–1921); Osztják népköltési gyűjtemény (Bp.–Leipzig, 1905); Osztják hősénekek (I–II., R. A. és Pápay József hagyatéka, Bp., 1944–1951); Osztják hősénekek (R. A., Pápay József és Zsirai Miklós hagyatéka, Bp., 1963); R. A. palóc jegyzetei 1857 (Sajtó alá rendezte Selmeczi Kovács Attila, Eger, 1975). – Irod. Balassa Iván: R. A. néprajzi gyűjteménye 1840–45 (Népr. Ért., 1954); Borbély Andor: R. A. térképének szerepe az Észak-Urál megismerésében (Földr. Közl., 1955); Kodolányi János: R. A. (Ethn., 1959).

Reguly Antal

Reguly Antal