Réső Ensel Sándor (Pest, 1833–Bp., 1899)

ügyvéd, jogtudományi író, etnográfus. Pesten végezte a jogot, Miskolcon és Kocson kezdte bírósági szolgálatát, 1863-tól Pest megye tiszti ügyésze. Az 1860-as években a Nefelejts c. folyóiratban sorozatosan közölt szokásleírásait más gyűjtők, főleg Májer István hasonló tanulmányaival kiegészítve értékes gyűjteménnyel alapozta meg a magyar népszokáskutatást. Helytörténeti kérdések, helynévmagyarázatok, helyi mondák gyűjtésével is érdemes munkát végzett. – F. m. A helynevek magyarázója (1–4. füzet, Pest, 1861–93); Magyarországi népszokások (Pest, 1866). – Irod. Sebestyén Gyula: R. E. előkészülete a Népszokások II. kötetéhez (Ethn., 1906).

Réső Ensel Sándor könyvének címlapja

Réső Ensel Sándor könyvének címlapja