restaurálás

műtárgyak, tudományos, néprajzi, történeti stb. értékkel bíró objektumok helyreállítási folyamata abból a célból, hogy az állagbiztosító → konzerválás elvégzése után eredeti állapotukat, jellegüket visszakapják vagy eredeti megjelenésüket érzékeltethessék. A restaurálás folyamán a mai hazai gyakorlatban minden változtatást, beavatkozást dokumentálnak, az esetleges kiegészítéseket úgy végzik el, hogy az eredeti részletektől könnyen megkülönböztethetők legyenek az új elemek. A restaurálás elmélete és gyakorlata szerteágazó tudományos, művészi, műszaki, természettudományos felkészülést és nagyfokú manuális technikai képességet igényel. Művészeti értékű tárgyak restaurálását a Képzőművészeti Főiskolán önálló tanszékként tanítják.