Réthei Prikkel Marián (Csém, 1871–Balatonfüred, 1925)

bencés szerzetes, tanár, nyelvész és etnográfus. Pannonhalmán és Bp.-en tanult, 1896-tól tanított Sopronban, Pápán, Kőszegen, Esztergomban és Győrött. Néptáncaink széles körű gyűjtésével, tanulmányozásával jeles munkát végzett. Tudományos tánckutatásunk úttörője és népi táncmozgalmunk egyik megalapozója volt. Nyelvhagyományaink, népköltészetünk kérdései is foglalkoztatták. – F. m. A magyar táncnyelv (Bp., 1906); Csuzy Zsigmond szavai (Bp., 1909); A magyarság táncai (Bp., 1924). – Irod. Major Ervin: Két bírálat (Századok, 1925); Gálos Rezső: R. P. M. (Egyet. Phil. Közl., 1926).

Réthei Prikkel Marián

Réthei Prikkel Marián