Réthy László (Szarvas, 1851–Arad, 1914)

tanár, történész, numizmatikus. 1880-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett numizmatikából. 1881-ben az MNM Érem- és Régiségosztályára került gyakornoknak, 1885-ben múzeumi segédőr, 1893-ban múzeumi őr, 1901-ben ig. 1892-ben az MTA l. tagja, 1900-ban a bp.-i egy.-en magántanár, 1902-ben a Numizmatikai Társulat elnöke. Sokirányú munkásságából kiemelkedik numizmatikai tevékenysége, de jelentősek történelmi és irodalmi vonatkozású cikkei. Lőwy Árpád álnéven költeményeket is írt. Részt vett a György Endre vezette balkáni expedícióban (1895). Egyik alapító tagja volt a Néprajzi Társaságnak, ő szerk. az Ethnographia első évfolyamát. – F. m. Az oláh nyelv és nemzet megalakulása (Bp., 1887); Corpus Nummorum Hungariae (I–II., Bp., 1899–1907). – Irod. Harsányi Pál: R. L. emlékezete (Numizmatikai Közl., 1915).

Réthy László

Réthy László