revival

valamely már funkcióját vesztett vagy csak emléknek számító kulturális jelenség (→ survival) újjáéledése, újbóli funkcionálása. A revivalra akkor kerül sor, ha a szóban forgó jelenség kialakulási körülményeihez hasonló olyan állapot jön létre, amely a kifejezésre alkalmas, egyszer már megtalált és ismert formát új élettel tölti meg és ezzel újból érvényessé teszi. – Irod. Marót Károly: Survival és revival (Ethn., 1945).