robotjegy

a jobbágyot terhelő munkaszolgáltatás teljesítésének elismeréséről a földesúr által rendszeresített elszámolójegy. Elismerése úgy történt, hogy a földesúr megbízottja a munkára hívó papírlapon (ún. cédula, paléta, poleta, palita stb.) igazolta a teljesítés megtörténtét. A 18. sz. végétől azonban sok földesúr a munka fajtájához és időtartamához igazodó, előre gyártott elismervényeket hozott forgalomba, amelyeket a jobbágy sokszor zsinegre fűzött és az év végén számolt el velük annak igazolásaként, hogy a rá hárult munkát elvégezte. – Irod. Gohl Ödön: Magyar robotjegyek (Bp., 1913).