róka és a holló, a

példázat, → ezópusi mese. A holló sajtot tart a csőrében. A róka hízeleg neki, hogy énekeljen. A holló elejti a sajtot, s a róka felkapja (AaTh 57). A magyarban a mesét Heltai Gáspár Ezópusából és más ezópusi mesegyűjteményekből ismerjük. A szájhagyományból nem került elő. Európában általánosan ismert. Szerepel Phaedrus meséi között (i. sz. 1. sz.), Babrios (i. sz. 2. sz.) és Jacques de Vitry (i. sz. 13. sz.) példázatgyűjteményében, La Fontaine is feldolgozta (17. sz.). Kiválóan példázza a hiúságánál fogva lépre csalt és megkárosított embert. – Irod. Imre Lajos: Heltai Gáspár ezópusi meséi (RMKT, 4., Bp., 1897); Kovács Ágnes: A magyar állatmesék típusmutatója (Népr. Közl., 1958); Wienert, W.: Die Typen der griechisch-romanischen Fabel (FFC, 56, Helsinki, 1925); Liungman, W.: Die schwedischen Volksmärchen (Berlin, 1961); Tubach, F. C.: Index Exemplorum (FFC, 204, Helsinki, 1969).