úrbéres legelő

a földesúr és jobbágyai által közösen használt legelő → elkülönítése után az úrbéresekre eső rész. Az úrbéres legelőt az elkülönítés után a jobbágyok rendszerint osztatlan közös használatban tartották és a legelőjog szerint legeltettek rajta. Az úrbéres legelők különválására a 19. sz. első felétől került sor az úrbéri birtokrendezések során. A jobbágyfelszabadító törvények értelmében az úrbéres legelő használatából csak a volt úrbéres jobbágyok részesedhettek hajdani telkük arányában. (→ még: úrbéres erdő) – Irod. Duptza Ferenc: A községi és birtokossági legelőgazdászat (Temesvár, 1911); Simonffy Emil: Úrbéri birtokrendezések Zala megyében a jobbágyfelszabadítás után (Agrártörténeti Tanulm., 1960); Für Lajos: Jobbágyföld–parasztföld (A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában, 1848–1914, I., Bp., 1965).