úrbéres zsellérfalu

olyan szervezett település, amelyben nincs úrbéres külső telek, de lakóinak úrbéres → belső telkük volt. Úrbéres zsellérfalu többféle módon keletkezhetett. pl. az illető helységben az úrbérrendezés során senki nem rendelkezett 1/8-nál nagyobb → jobbágytelekkel és ezért → zsellérnek minősítették őket; vagy a falu lakói elvándoroltak, elszöktek, és az újonnan jövők csak zsellérséget vállaltak stb. – Irod. Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 1767–1849 (Bp., 1967).