úrbéri per

a jobbágyok szabadköltözködésének visszaállítása után (1786–1848) a földesúr és jobbágyai között az → urbáriumban megállapított szolgáltatások miatt, továbbá 1836 óta a → majorsági és úrbéres földek elkülönítésére (lat. sequestratio) indított eljárás. Az úrbéri perben elsőfokon az → úriszék volt illetékes, ítéletét másodfokon a vármegyéhez, 1840 óta tovább, a helytartótanácshoz lehetett fellebbezni. A jobbágyfelszabadítás után a jobbágyviszonyok maradványainak felszámolásáért folytatott úrbéri perek némely esetben 1945-ig sem fejeződtek be.