utcai pad

a lakóházak homlokzata előtt, ereszaljában vagy a kerítés mellett, esetleg a ház előtti járda túlsó oldalán felállított pad, amelyen a házbeliek, szomszédok, a ház előtt elhaladó ismerősök beszélgetésre, pihenésre kiülnek. Az utcai padok készülhettek ácsmunkával, faoszloplábakra deszkából vagy módosabb helyeken, polgárosultabb vidékeken, kedvező nyersanyag-lehetőségek esetében terméskőből faragva. Az utcai padokon folytatott beszélgetések, eszmecserék a falu közösségi életének fontos formálói voltak. A falu eseményeivel, a külvilág történéseivel kapcsolatos értesüléseket itt cserélték ki, vitatták meg, alakították ki véleményüket. Az utcai padok előzményei ülőpadkák voltak és lefektetett, faragatlan fatörzsek. (→ még: ülcsik) – Irod. Grünn, H.: Die Hausbank (Festschrift für Franz C. Lipp, Wien, 1978).

Utcai pad (Tarpa, Szabolcs-Szatmár m., 1982)

Utcai pad (Tarpa, Szabolcs-Szatmár m., 1982)

Utcai padok vasárnap délután (Györgyfalva, v. Kolozs m., 1970-es évek eleje)

Utcai padok vasárnap délután (Györgyfalva, v. Kolozs m., 1970-es évek eleje)