utcaszer

a magyar lakosságú városokban a 16–19. sz.-ban az → utcák igazgatási szükségletére, más esetekben a → magisztrátus által az egész városra kivetett és utcánként beszedett adó, egyben társadalmi csoportosulás is lehet. – Irod. Komoróczy György: Városigazgatás Debrecenben 1848-ig (Debrecen, 1949).