Üszögös Szent Péter

(a római egyház naptári rendjében: Cathedra Petri Antiochiae, azaz Szent Péter széke Antiochiában); napja febr. 22. A rómaiak febr. 13-tól egy hétig az elhunyt rokonok emlékét gyászolták, 22-én pedig az élő rokonság egészségére rendeztek víg napot. Üszögös Szent Péter ünnepével ezt igyekezett az egyház helyettesíteni, a napot az apostol névnapjával megülni. Magyar elnevezését a néphit azzal magyarázza, hogy ennek a napnak az időjárásától függ, hogy üszögös lesz-e a gabona. Felvetődik annak a lehetősége is, hogy a népetimológia révén Szent Péter széke vagy „üszékössége” alakult át az „üszögös ” jelzővé. – Irod. Artner Edgár: Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása és magyarázata (Bp., 1923); Csefkó Gyula: Üszögös Szent Péter (Magy. Nyelv, 1934); Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza (Bp., 1938).