üzemszervezet

egy → gazdaság vagy uradalom belső rendszere, amely magába foglalja az ágazatok (növénytermesztés, állattartás, méhészet stb.) belső felépítését (tárgyi és személyi feltételek), az ágazatok egymáshoz való viszonyát és a gazdaság vagy uradalom irányításának módját. A parasztgazdaságok üzemszervezetében az egyes ágazatok mind személyi tekintetben, mind eszközanyagukban összemosódnak, hacsak az egyes ágazatok között területileg nagy távolság nincsen (→ területi munkamegosztás). Az uradalmakban az ágazatok struktúrája mind személyi, mind tárgyi tekintetben zártabb, élesebben elkülönülnek egymástól. Az üzemszervezet egyes ágazatainak jó összehangolása a gazdaságos termelést, termelékenységet is befolyásolja. Az üzemszervezet irányítása a paraszti gazdaságban a gazda feladata, s a hagyományok szabják meg mind az egyes ágazatok kialakítását, mind az irányítást. Az uradalmak üzemszervezetét szakképzett gazdászok (gazdatisztek) alakítják ki, akik mezőgazdasági és közgazdasági képzésben részesülnek. (→ még: családi munka, → munkamegosztás) – Irod. Szabó László: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században (Szolnok, 1968).