vadászbíró

az a személy, aki a feudalizmus idején kiváltságos városokban és községekben a közös érdekű vadászati ügyeket intézte. Ebből a célból testületet alkottak, amelynek a feje ilyenkor a vadászbíró volt. Pl. a 18. sz.-ban Szentgál (Veszprém m.) nemesi községben a Nemes Királyi Vadász Kompánia működött.