Vajda László (Bp., 1923–)

etnológus, egyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i egy. bölcsészettudományi karán végezte, ahol 1947-ben szerezte meg a bölcsészdoktori oklevelet. 1947-től 1956-ig a bp.-i Néprajzi Múz. munkatársa, közben 1948–1955 között egy.-i tanársegéd, ill. adjunktus. 1957-től az Institut für Völkerkunde der Universität München asszisztense; egy.-i magántanár (1962), docens (1964), egy.-i tanár (1968). Munkásságának központi területe Afrika (főleg K-Afrika) és Eurázsia, tematikában a pásztorkultúrák és a mitológia. – F. m. Untersuchungen zur Geschichte der Hirtenkulturen (I., Wiesbaden, 1968).