szlovének (a régebbi magyar nyelvhasználatban vendek, vendus tótok)

délszláv nép Jugoszláviában, a Szlovén Köztársaság, a magyarság DNy-i szomszédja. Jelentékeny számban élnek szlovének Ausztriában és Olaszo.-ban is. – A szlovének a honfoglalás óta állandó kapcsolatban álltak a magyarsággal. Fontos szerepük volt a középkor folyamán elsősorban az É-itáliai, részben pedig D-német területek kulturális eredményeinek közvetítésében, s részben az ókori pannóniai termelési hagyományok átadásában. A Mura melléki és a szomszédos területeken élő szlovének életmódja, anyagi kultúrája közel áll DNy-Mo. magyarságáéhoz. A szlovén–magyar kulturális kapcsolatoknak köszönhető, hogy a szlovének körében számos magyar tárgyú népköltészeti alkotás is fönnmaradt, különösen gazdagok a Mátyás királyra vonatkozó történetek. Az I. világháborút követő területrendezések következtében a mo.-i szlovének Jugoszláviához kerültek. Napjainkban 6–7 ezer körüli a számuk hazánkban. Túlnyomórészt a szentgotthárdi járás jugoszláviai határsávjában élnek.