Vajkai Aurél; Wagenhuber (Kolozsvár, 1903–)

etnográfus, a történelemtudományok kandidátusa (1959). A bp.-i tudományegy.-en orvosdoktori oklevelet szerzett (1927). Múzeumi gyakornok Veszprémben (1937–), Keszthelyen (1939–), majd a bp.-i Néprajzi Múz.-ban, az Erdélyi Tudományos Intézet kutatója (1942). A Magyarságtudományi (1942–), majd a Néptudományi Intézet tanára (1945– 49), a bp.-i egy.-i néprajzi tanszék helyettes tanára (1946–48), a veszprémi Bakony Múz. ig.-ja (1949–) és tudományos osztályvezetője 1955-től 1965-ig, nyugdíjazásáig. A népi orvoslás, népi építkezés témakörével foglalkozik. Számos cikke, tanulmánya jelent meg a szakfolyóiratokban, irodalmi, heti- és napilapokban. – F. m. Népi orvoslás a Borsa völgyében (Kolozsvár, 1943); A magyar népi táplálkozás kutatása (Bp., 1947); A magyar népi építkezés és lakás kutatása (Bp., 1948); Népünk természetismerete (Bp., 1948); A magyar népi orvoslás kutatása (Bp., 1948); Balatonmelléki présházak (Bp., 1958); A Bakony néprajza (Bp., 1959); Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza (Bp. 1959); Bakonyvidéki keresztszemes hímzések (Bp., 1960); Balatonmellék (Bp., 1964).