vallásos ponyva

bibliai tárgyú történeteket egyszerű, közérthető stílusban, gyakran képekkel illusztrálva közölt. A 16–18. sz.-i szigorú cenzúra következtében a világi történetek terjesztése nehézségekbe ütközött (bár természetesen nem szűnt meg) a vallásos tárgyú könyvek megjelenését azonban segítették különböző egyházi személyiségek is. A vallásos ponyva terjesztése különösen az ellenreformáció idejében volt széles körű. A vallásos ponyva ismerete következtében terjedt el nagyon sok egyházi → népének, → eredetmagyarázó monda, → hiedelemmonda, amelyek Krisztus és a szentek életével, cselekedeteivel foglalkoztak. Paraszti háztartásokban még ma is található sok vallásos ponyva (→ még: ponyva) – Irod. Pogány Péter: A régi hazai népies ponyvakutatás problémái (Ethn., 1958); Pogány Péter: Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán (1770– 1823); I. Vásári ponyvairatok (Bp., 1959); Pogány Péter: A magyar ponyva tüköre (Bp., 1978).

Vallásos ponyvanyomtatványok címlapjai (1854, 1873)Vallásos ponyvanyomtatványok címlapjai (1854, 1873)