szóbeli költészet

a folklór jellegű irodalom, ill. a népköltészet megnevezése, annak az elgondolásnak alapján, miszerint a népköltészet egyik legfontosabb vonása a → szóbeliség. Szélesebb értelemben az ősköltészet és a primitív irodalom, és minden olyan költészeti forma ide tartozik, amely nem az írásbeliség, hanem a szóbeliség formájában él. (→ még: szájhagyomány) – Irod. Dömötör Tekla–Katona Imre–Ortutay Gyula–Voigt Vilmos: A magyar népköltészet (Bp., 1969); A budapesti szájhagyományozás-szimpózium anyaga (Bp., 1974).