változékonyság, variabilitás

a folklóresztétika kategóriája, a folklóralkotások képlékenysége, amely a → változatok létrejöttéhez vezet, ill. maga a változatok képződésének a folyamata. Megkülönböztethetjük a változatok létrejötte, ill. a változatok előadása során megfigyelhető változékonyságot, és mindkettőt meg kell különböztetnünk a hivatásos művészet hasonló, de csak látszólag azonos jelenségeitől.