Vályi András (Miskolc, 1764–Pest, 1801)

geográfus, statisztikus, egyetemi tanár. 1789-től a kassai tankerületben tanfelügyelő. 1791-tól haláláig a pesti egy. akkor alapított magyar nyelv és irodalom tanszékének első tanára. Fontos néprajzi forrásértékű műve a korabeli Magyarország helyismereti kézikönyve, amelyben betűrendben tárgyalta a települések földrajzi, népességi, gazdasági viszonyait. – F. m. Magyar országnak leírása (I–III., Buda, 1796–99); Magyar országnak földképe (Pest, 1798). – Irod. Batizi András: V. A. élete és munkái (Bp., 1935).