vám (lat. telonium)

Kettős jelentése van: egyfelől jelenti magát a vámot, azaz határátlépésnél (régen város, község, birtok) az áruk után szedett díjat vagy valaminek használatáért fizetett pénzösszeget, vagy természetbeni járandóságot, másfelől a vámszedő helyet. Eredetileg vízi átkelőhelyeken szedték, a híd, komp stb. karbantartására. Idővel azonban a földesurak igyekeztek vámszedési jogukat kiterjeszteni és minden alkalmat megragadtak vám kivetésére. Fizetni kellett pl. valamely földesúr birtokán tartott vásár után stb. Ezeket nevezik szárazvámnak. – Irod. Urbáriumok. XVI–XVII. század (szerk. Maksay Ferenc. Bp., 1959).