Vámos Ferenc (Szeged, 1895–Bp., 1969)

építész, néprajzi érdeklődésű művészeti író, kandidátus (1966). Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte. Az újabb magyar építőművészet történeti fejlődésének vizsgálata mellett a magyar népi építkezés és a népmesék elemzésére is kísérletet tett. E tanulmányai, bár nélkülözték a tudományos megalapozottságot, intuitív ötleteikkel figyelmet keltettek. Tudománytörténeti jelentőségű az a felismerése hogy a magyar nép lakás- és építőkultúrájának kialakulásterülete K-Európa volt. – F. m. Magyar faépítészet (klny., Bp., 1936); Kozmosz a magyar mesében I. A térelképzelés (Bp., 1943). – Irod. Borsos László: V. F. (Magy. Építőművészet, 1970).

Tányérok (Vámfalu, v. Szatmár m., 19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Tányérok (Vámfalu, v. Szatmár m., 19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Korsók, írókás díszítménnyel (Vámfalu, 19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Korsók, írókás díszítménnyel (Vámfalu, 19. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Tányér, halotti megemlékezéshez (Vámfalu, v. Szatmár m., 1898) Bp. Néprajzi Múzeum

Tányér, halotti megemlékezéshez (Vámfalu, v. Szatmár m., 1898) Bp. Néprajzi Múzeum