vándorlások mondaköre

Szoros kapcsolatban áll egyrészt a → hun–magyar mondakörrel, másrészt a → honfoglalás mondakörével. Legrégibb eleme a → Hunor és Magor-monda, amelyben a magyar etnikum kialakulásának, azaz az onogur–bolgár és finnugor–manysi törzscsoportok keveredésének történeti folyamata tükröződik jelképesen. A → csodaszarvasmonda e törzscsoportok Európába költözésének emléke, amely az Attila halála körüli évekre esik. A → Csaba-monda egyes elemei Irnák (bolgár fejedelem) körvonalazott történelmi szerepére vonatkoztathatók, más elemei későbbi eseménynek, a székelyek Erdélybe vándorlásának emlékeként kaptak helyet a vándorlások mondaköreben.