Varga Gyula (Kismarja, 1924–)

etnográfus, múz.-i tudományos főmunkatárs a debreceni Déri Múz.-ban (1969–). Tanulmányait a debreceni KLTE-en végezte (1952), ahol doktori oklevelet is szerzett (1957). Egy.-i tanársegéd (1955–), gimnáziumi tanár (1961–). Főleg gazdaságtörténettel és gazdasági néprajzzal foglalkozik. Tanulmányai jelennek meg a szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben és múz.-i évkönyvekben. – F. m. Egy falu az országban (Kismarja életrajza a felszabadulásig) (Debrecen, 1978).